Porady

Jak inwestować w akcje? Czym różni się spekulacja od strategii długofalowej?

Jak inwestować w akcje? Czym różni się spekulacja od strategii długofalowej?

Powszechnie wiadomo, że gra na giełdzie może pozwolić uzyskać naprawdę spektakularne zyski. Jak zatem inwestować w akcje? Czym różni się spekulacja od strategii długoterminowej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Jak wspomniano we wstępie może ono przyjąć zarówno formę spekulacji (inwestowania krótkoterminowego), jak i inwestowania długoterminowego. W zależności od strategii obranej przez inwestora wykorzystuje on inne narzędzia oraz w odmienny sposób podchodzi do samego inwestowania.

Jak inwestować w akcje?

Z pewność nie wszyscy mają świadomość, że inwestowanie w akcje jest dostępne praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest bowiem wyłącznie posiadanie odpowiedniego rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Klikając czytaj więcej tutaj można przejść do konkretnej oferty, a następnie otworzyć własny rachunek inwestycyjny. W tym miejscu należy również podkreślić, że jego wybór powinien być świadomy ponieważ oferty poszczególnych brokerów znacznie się od siebie różnią. Jak go dokonać? Informacje na ten temat zostały zawarte w artykule opisującym kwestie, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze brokera.

Spekulacja, a inwestowanie długoterminowe

Jak już wspomniano inwestowanie w akcje może przyjąć formę spekulacji lub inwestowania długoterminowego. Czym różnią się oba podejścia? Przede wszystkim horyzontem czasowym inwestycji, ponieważ w przypadku spekulacji inwestor kupuje akcje w celu ich szybkiej odsprzedaży, która z reguły następuje jeszcze tego samego dnia (max. w ciągu kilkunastu dni). Inwestowanie długoterminowe nie ma założonego horyzontu czasowego, ponieważ inwestor liczy na długoterminowy wzrost wartości akcji. Dodatkowo może także uzyskać ewentualną dywidendę, która powiększa jego stopę zwrotu. Czym jeszcze różnią się obie strategie? Przede wszystkim koniecznością śledzenia notowań, która jest nieodłącznym elementem spekulacji. W przypadku inwestowania długoterminowego inwestor dokonuje analizy portfela oraz ewentualnych zmian w jego składzie raz na kilka miesięcy. Odmienne są również narzędzia wykorzystywane przez inwestora, ponieważ spekulacja opiera się na analizie technicznej, a inwestowanie długoterminowe na analizie fundamentalnej.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno spekulacja, jak i długoterminowe inwestowanie w akcje to skuteczne strategie. Wybór powinien zatem wynikać z potrzeb oraz możliwości inwestora.

Similar Posts